0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
Xem thêm

Tư vấn Quản lý

Tư vấn Quản lý
Xem thêm

Tư vấn Rủi ro

Tư vấn Rủi ro
Xem thêm

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp
Xem thêm

Dịch vụ thuế thu nhập Doanh nghiệp & thuế Doanh nghiệp quốc tế

Dịch vụ thuế thu nhập Doanh nghiệp & thuế Doanh nghiệp quốc tế
Xem thêm

Dịch vụ thuế gián thu

Dịch vụ thuế gián thu
Xem thêm

Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân & Điều hành Quốc tế

Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân & Điều hành Quốc tế
Xem thêm

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ chuyển giá
Xem thêm

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Bạn là công ty, là các doanh nghiệp, hoặc một tổ chức cá nhân nào đó,.. Bạn mong muốn tìm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính có tính trung thực. Đáp ứng hợp lý về tình hình tài chính công ty của mình?
Xem thêm

Thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp

Thuế sáp nhập và mua bán doanh nghiệp
Xem thêm

Kiểm toán theo luật định

Nhiều tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu về xác minh độc lập đối với thông tin tài chính và các thông tin khác mà họ phải báo cáo cho các cơ quan quản lý. Các tổ chức khác lại chủ động tìm kiếm dịch vụ xác minh độc lập để tránh các sai sót so với thực tế và rủi ro vi phạm.
Xem thêm