0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ giám định

a) Giám định công nghiệp:

 • Giám định nguồn gốc, xuất xứ, khuyết tật hàng hóa, hàng không đúng chất lượng
 • Giám định số lượng, chất lượng, định danh, đặc tính kỹ thuật, công dụng, tính đồng bộ & công nghệ của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.
 • Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị


b) Giám định hàng hải:

 • Giám định tổn thất máy móc và thân tàu
 • Giám định trước khi mua tàu
 • Giám định thuê / trả tàu
 • Giám định trước khi xếp hàngGiám định mớn nước
 • Giám định P&I
 • Giám định tình trạng trước khi vào hội P&I
 • Điều tra va chạm và tổn thất tài sản
 • Giám định tổn thất do công nhân bốc xếp

c) Giám định hàng hoá:

 • Giám định hàng hoá bị tổn thất
 • Kiểm đếm và giám định tình trạng
 • Kiểm tra contaner
 • Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hoá trong quá trình đóng và rút hàng
 • Dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu
 • Giám định tình trạng phương tiện vận tải và xe cơ giới
 • Giám định tình trạng máy móc thiết bị

d) Giám định hàng lỏng:

 • Giám sát quá trình giao nhận hàng lỏng
 • Giám định lượng dầu còn lại trên tàu
 • Giám định trước khi lấy hàng
 • Giám định tình trạng két chứa
 • Điều tra tổn thất dầu

e) Giám định kỹ thuật:

 • Giám định chất lượng chất lượng công trình xây dựng, nhà xưởng kho tàng
 • Đánh giá rủi ro và đề phòng biện pháp hạn chế rủi ro
 • Giám định tổn thất và phân bổ tổn thất

f) Giám định chất lượng công trình

 • Điều tra nguyên nhân lún, sạt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình
 • Giám định tổn thất, tính toán chi phí sữa chữa khắc phục
 • Giám định khối lượng xây lắp để quyết toán, giải ngân công trình xây dựng\
 • Giám định giải quyết tranh chấp trong xây dựng
 • Tính toán và phân chia tổn thất
 • Đánh giá các rủi ro của công trình xây dựng trước khi bảo hiểm

g) Giám định tư pháp:

 • Giám định theo yêu cầu của cơ quan tố tụng điều tra, tòa án, thi hành án
 • Giám định hỗ trợ luật sư củng cố hồ sơ
 • Giám định bổ sung chứng cứ để Tòa án xét xử
 • Giám định, thẩm định tài sản để thi hành án

h) Giám định tình trạng an toàn, phương tiện đi biển:

 • Giám định điều tra tai nạn hàng hải
 • Đâm va, mắc cạn, cháy nổ, chìm đắm
Chia sẻ: