0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ Thâm nhập thị trường

Nhóm chuyên gia dịch vụ thâm nhập thị trường của ADAC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn chiến lược liên quan đến thị trường, cụ thể là chiến lược thâm nhập thị trường, hỗ trợ và tư vấn nhằm hỗ trợ hoạt động xây dựng chiến lược của khách hàng. Nhóm chuyên gia dịch vụ Thâm nhập thị trường của chúng tôi còn có thể cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty lần đầu thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Tại sao dịch vụ tư vấn Thâm nhập thị trường lại quan trọng?

Ra quyết định có chất lượng (bao gồm việc lập chiến lược) và thi hành quyết định có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động, mức giá trị được tạo ra và chất lượng công tác quản trị.

Trong khi các tổ chức chịu trách nhiệm về các quyết định kinh doanh của họ, nhiều tổ chức chọn cách gia tăng các nguồn lực nội bộ thông qua kiến thức của các đơn vị tư vấn đáng tin cậy.

Việc bảo đảm rằng khách hàng ý thức được các rủi ro, nghĩa vụ và lợi ích của đơn vị kinh doanh mà khách hàng mới thành lập hoặc mở rộng sẽ giúp cho khách hàng có thể lập kế hoạch một cách hiệu quả và quản lý được thành công của mình.

Tại sao nên chọn ADAC làm đơn vị tư vấn?

ADAC là công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam và chúng tôi đã hoạt động tại đây từ khi Việt Nam mới tiến hành chính sách mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong những năm 1990. Do đó, chúng tôi là công ty tư vấn thích hợp nhất cho việc cung cấp kiến thức chuyên sâu và những hiểu biết thực tế để giúp khách hàng vượt qua khó khăn và giải quyết các vấn đề mà khách hàng có thể phải đối mặt khi xem xét việc thâm nhập vào thị trường Việt Nam.

ADAC tại Việt Nam cam kết duy trì ba yếu tố bắt buộc: chất lượng, kiến thức thực tế chuyên sâu và sự liêm chính.  Chính thái độ này là động lực thúc đẩy chúng tôi thực hiện cách tiếp cận mang tính tiên phong trong việc tìm kiếm dữ liệu thực tế và biến tri thức thành giá trị vì lợi ích của khách hàng.

ADAC có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

Nhóm dịch vụ Thâm nhập thị trường của KPMG bao gồm các dịch vụ sau:

 
  • Nghiên cứu về Thâm nhập thị trường
  • Dịch vụ tư vấn lập chiến lược
  • Dịch vụ tư vấn cho các Đối tượng thâm nhập thị trường
Chia sẻ: