0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ thuế gián thu

Nhóm chuyên gia cung cấp dịch vụ Thuế Gián thu của ADAC tập trung vào hoạt động hoạch định thuế gián thu thực tế, tình hình tuân thủ và hoạt động quản lý dòng tiền liên quan, hỗ trợ khách hàng cải thiện khả năng sinh lời và tạo dựng giá trị của bên có lợi ích liên quan. Các chuyên gia về Thương mại và Hải quan của ADAC tư vấn cho khách hàng về thuế xuất nhập khẩu, hoạch định thuế và các nghĩa vụ liên quan đến việc tuân thủ chính sách thuế khi xuất nhập khẩu hàng hóa.
Vì sao dịch vụ Tư vấn Thuế Gián thu lại quan trọng?

Thuế Gián thu, chẳng hạn thuế GTGT, thuế Chuyển nhượng, thuế Xuất nhập khẩu có thể rất phức tạp và khiến khách hàng tiêu tốn nhiều tiền nộp thuế - nhất là trong trường hợp khách hàng gặp rắc rối về vấn đề này.
Vì sao nên chọn ADAC làm đơn vị tư vấn?

Tại Việt Nam, chúng tôi có đội ngũ chuyên gia về thuế gián thu giàu kinh nghiệm và có thể cung cấp cho khách hàng các kiến thức chuyên sâu về các vấn đề cụ thể mà khách hàng phải đối mặt trong lĩnh vực này.
Bằng cách hợp tác chặt chẽ với khách hàng, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng thông qua việc chuyển giao kiến thức cho bộ phận chuyên trách nội bộ của khách hàng, và liên tục hỗ trợ khách hàng bất cứ khi nào mà khách hàng cần.
Chúng tôi duy trì hoạt động trao đổi thường xuyên và mang tính xây dựng với Chính phủ Việt Nam và các mạng lưới trong nước để qua đó có thể hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả và khi khách hàng cần.

ADAC có thể giúp khách hàng được tiếp cận với mạng lưới các chuyên gia toàn cầu của chúng tôi, một mạng lưới bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế gián thu trên khắp thế giới, để bảo đảm cho khách hàng được tư vấn một cách xác đáng và đúng thời điểm.

ADAC có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

 
  • Dịch vụ Thuế Gián thu của chúng tôi bao gồm:
  • Hoạch định thuế GTGT và tuân thủ
  • Dịch vụ Thuế Chuyển nhượng
  • Dịch vụ Thương mại và Hải quan
Chia sẻ: