0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân & Điều hành Quốc tế

Nhóm Dịch vụ Điều hành Quốc tế (IES) của chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ về tuân thủ chính sách thuế, tư vấn và hành chính cho các tổ chức quốc tế và trong nước để giúp họ và nhân viên quản lý tốt các hoạt động của mình với rất nhiều nguyên tắc có ảnh hưởng đến hợp đồng lao động của họ tại Việt Nam.
 

Vì sao dịch vụ tư vấn Thuế thu nhập cá nhân lại quan trọng?

Đối với nhiều tổ chức, áp lực cạnh tranh đồng nghĩa với việc phải gia tăng quy mô và phạm vi lực lượng lao động. Nhu cầu phát triển và quản lý lực lượng lao động ngày càng phức tạp, bao gồm các vấn đề về cơ chế báo cáo, khấu trừ và tuân thủ chính sách, pháp luật tại mỗi quốc gia mà nhân viên của khách hàng làm việc. Các nghĩa vụ này có thể rất khó cập nhật và tốn nhiều công sức và phí tổn.

Đối với các cán bộ điều hành quốc tế “di động”, thuế có thể là một vấn đề quan trọng cần suy xét, và đối với các chuyên gia về nguồn nhân lực, nhu cầu trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực thuế là rất cấp thiết.
Vì sao nên chọn ADAC làm đơn vị tư vấn?

Hoạt động Dịch vụ Điều hành Quốc tế (IES) của chúng tôi chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường và có mục đích là hỗ trợ các công ty đa quốc gia quản lý tốt hơn lực lượng lao động quốc tế.
Khi khách hàng của chúng tôi cử nhân viên đi làm việc ở nước ngoài, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến người lao động nước ngoài cùng với các dịch vụ liên quan đến nguồn nhân lực  quốc tế và tư vấn thuế. Khi khách hàng có ý định thực hiện các vụ mua bán, sáp nhập hoặc giảm quy mô doanh nghiệp, chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hướng dẫn về các vấn đề liên quan có ảnh hưởng đến lực lượng lao động tại nước ngoài của khách hàng.
Bộ phận tư vấn thuế thu nhập cá nhân của ADAC có nguồn nhân lực, kinh nghiệm, công nghệ và tính linh hoạt để hỗ trợ tất cả các loại hình tổ chức, không phân biệt giai đoạn phát triển trong nước hay quốc tế.
Chúng tôi là một phần trong mạng lưới các chuyên gia thuộc các công ty thành viên của ADAC. Mạng lưới của chúng tôi bao gồm 1.800 chuyên gia IES thuộc các công ty thành viên của ADAC chuyên cung cấp dịch vụ cho trên 60.000 nhân viên “di động” tại trên 800 tổ chức.
                                                    
ADAC có thể hỗ trợ khách hàng như thế nào?

 
  • Nhóm dịch vụ Thuế thu nhập cá nhân và Điều hành Quốc tế bao gồm các dịch vụ sau:
  • Dịch vụ tuân thủ thuê ngoài
  • Dịch vụ tư vấn lương thưởng dựa trên vốn chủ sở hữu
  • Dịch vụ tư vấn thù lao có hiệu quả cho mục đích tính thuế
  • Dịch vụ hoạch định và tư vấn thuế trong nước và quốc tế
Chia sẻ: