0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ thương mại và hải quan

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng để giảm chi phí liên quan đến hải quan và  thúc đẩy quá trình thương mại. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ thay đổi để phù hợp với nhu cầu của khách hang về hoạch định hải quan cũng như  yêu cầu quy định khác.


Tại sao tư vấn Thương mại và Hải quan quan trọng?

Doanh nghiệp đa quốc gia phải đối mặt với một loạt các thách thức liên quan đến hải quan của nước sở tại đối với các hoạt động qua kinh doanh. Quy định hải quan có thể gây trở ngại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, nếu các quy tắc được hiểu rõ và quản lý tốt, có thể giảm thiểu rủi ro chi phí hoạt động, chi phí quản lý, tiết kiệm năng suất.

Khi khung pháp lý của hải quan Việt Nam phát triển, điều quan trọng là các công ty phối hợp chiến lược hải quan song hành với mục tiêu kinh doanh tổng thể của họ. Một kế hoạch chủ động và hiệu quả sẽ kéo theo cơ hội về lập kế hoạch và quản lý rủi ro, nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ.
Tại sao chọn ADAC?

Để quản lý một cách khéo léo các yếu tố liên quan đến hải quan của thương mại quốc tế đòi hỏi phải có kiến ​​thức đặc biệt. Để hỗ trợ khách hàng trong việc xử lý các vấn đề thương mại và hải quan, ADAC Việt Nam sẽ cung cấp đội ngũ chuyên gia hỗ trợ khách hàng từ tất cả các ngành nghề. Các chuyên gia của chúng tôi đến với kiến thức vững vàng và kinh nghiệm trong nước lẫn quốc tế đảm bảo chất lượng các dịch vụ của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Nhóm chúng tôi có kinh nghiệm thực tiễn trong việc xử lý các tình huống hải quan khác nhau, và có thể tận dụng nguồn tài nguyên và kinh nghiệm từ các công ty thành viên trong khu vực và toàn cầu. Nhóm chúng tôi là một phần của ADAC khu vực châu Á-Thái Bình Dương được xây dựng dựa trên một mạng lưới rộng lớn của các chuyên gia hải quan trong tất cả các thị trường trọng điểm trong khu vực.

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đường dây dịch vụ quan trọng khác trong mạng lưới các công ty ADAC, chẳng hạn như giá chuyển nhượng, thuế doanh nghiệp và tư vấn. Kết quả là, chúng tôi có thể cung cấp thương mại toàn diện về dịch vụ hải quan để cung cấp cho bạn với một gói dịch vụ tích hợp đáp ứng nhu cầu của bạn.

Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

 
  • Đánh giá tính khả thi việc áp dụng các hiệp định thương mại tự do nhằm tiết giảm chi phí thuế xuất nhập khẩu
  • Hỗ trợ lập chính sách xác định trị giá hải quan hiệu quả về thuế xuất nhập khẩu và phù hợp với pháp luật hải quan
  • Hỗ trợ phân loại hàng hóa hiệu quả về thuế xuất nhập khẩu và phù hợp với pháp luật hải quan
  • Kiểm tra tổng quát tình hình tuân thủ pháp luật hải quan, và Soát xét chi tiết tình hình tuân thủ pháp luật hải quan
  • Hỗ trợ đàm phán và giải quyết các vướng mắc về chính sách hải quan với cơ quan có thẩm quyền
  • Hỗ trợ soạn thảo sổ tay thủ tục hải quan, và Tổ chức hội thảo chuyên đề về pháp luật hải quan
  • Tư vấn, cập nhật thường xuyên các quy định mới về pháp luật hải quan
Chia sẻ: