0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tư vấn Quản lý

Các tổ chức doanh nghiệp thành đạt thường rà soát hoạt động của họ để nâng cao hiệu quả và nắm bắt cơ hội.
Các nhà lãnh đạo kinh doanh và lãnh đạo chính phủ thường chú trọng vào các yếu tố chi phối giá trị như:

 
  • thu thập thông tin chính xác để làm chủ và thấu hiểu hoạt động kinh doanh
  • điều khiển tính phức hợp của doanh nghiệp và thực hiện các thay đổi cơ cấu cần thiết
  • chú trọng hiệu quả hoạt động bền vững
  • Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức hiểu được các động lực quan trọng nhất chi phối giá trị của họ và phối hợp với họ để cải thiện hiệu quả hoạt động


Chúng tôi kết hợp năng lực kỹ thuật cao với kinh nghiệm thích hợp về các ngành nghề kinh doanh để đưa ra ý kiến tư vấn sát với thực tiễn. Khách hàng cũng có thể tận dụng được các nguồn lực lớn trên toàn cầu của ADAC.
Chia sẻ: