0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Bạn là công ty, là các doanh nghiệp, hoặc một tổ chức cá nhân nào đó,.. Bạn mong muốn tìm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính có tính trung thực. Đáp ứng hợp lý về tình hình tài chính công ty của mình?
Xem thêm

Kiểm toán theo luật định

Nhiều tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu về xác minh độc lập đối với thông tin tài chính và các thông tin khác mà họ phải báo cáo cho các cơ quan quản lý. Các tổ chức khác lại chủ động tìm kiếm dịch vụ xác minh độc lập để tránh các sai sót so với thực tế và rủi ro vi phạm.
Xem thêm

Kiểm toán quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản

Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư & Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động nổi trội của ADAC. Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm:
Xem thêm

Các chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Việc áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của hoạt động báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.
Xem thêm

Các dịch vụ liên quan đến kiểm toán

Ngoài nhu cầu kiểm toán báo cáo tài chính, hầu hết các doanh nghiệp đều cần đến dịch vụ đảm bảo độc lập, khách quan đối với thông tin tài chính, các giao dịch và các quy trình.
Xem thêm