0909 004 963
adac@adac.com.vn

Kỹ thuật và xây dựng

Hỗ trợ hơn 20,000 công ty trên khắp thế giới

Với gần 6,000 chuyên gia về thuế, kiểm toán và tư vấn, chúng tôi có đầy đủ kiến thức, kĩ năng, công cụ, và tiềm lực để hỗ trợ các nhà đấu thầu và các doanh nghiệp liên quan tập trung vào những vấn đề then chốt có ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ.

Phương pháp hỗ trợ của chúng tôi

Các chuyên gia mảng kĩ thuật & xây dựng của chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng trên nhiều lĩnh vực như sản phẩm công nghiệp toàn cầu, mua bán và sáp nhập trong ngành kĩ thuật và xây dựng toàn cầu, quy trình kiểm soát vốn, chiến lược xác định nguồn cung ứng và quản lí chuỗi cung ứng.

Chia sẻ: