0909 004 963
adac@adac.com.vn

Gỡ vướng về kê khai thuế nhà thầu

Bà Trần Thị Mừng công tác tại một công ty Nhật Bản tại Việt Nam gửi câu hỏi đến Bộ Tài chính:

 1. Công ty có hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị của công ty mẹ tại Nhật Bản, nhưng thanh toán chậm so với hợp đồng nên bị tính lãi chậm thanh toán. Khoản lãi chậm thanh toán này công ty kê khai thuế nhà thầu nước ngoài là 2% hay 5%?

2. Công ty có hợp đồng bán hàng cho 1 công ty ở Thái Lan. Hợp đồng, báo giá, hóa đơn, chứng từ (INV) đều thể hiện tiền USD và tỷ giá tiền Bath. Công ty bên Thái Lan chỉ đồng ý thanh toán tiền hàng theo tiền Bath. Nếu khi thanh toán cho bên Việt Nam mà tỷ giá tiền USD/Bath cao thì họ phải trả tiền Bath nhiều hơn so với INV nên họ có đòi số tiền chênh lệch này. Vậy số tiền này có phải kê khai thuế nhà thầu nước ngoài không? Tỷ lệ là bao nhiêu?

Giải đáp câu hỏi đầu tiên, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Khoản e Điều 7 và Khoản 2.a Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, trường hợp công ty có hợp đồng mua hàng hóa, thiết bị với công ty mẹ tại Nhật Bản nhưng chậm thanh toán nên bị tính lãi chậm trả, khi thanh toán tiền lãi chậm trả công ty có trách nhiệm thực hiện khấu trừ 5% thuế thu nhập doanh nghiệp và kê khai, nộp thay nhà thầu vào ngân sách nhà nước.

Đối với vướng mắc thứ hai, Bộ Tài chính hướng dẫn, trường hợp Công ty của độc giả ký hợp đồng bán hàng cho công ty ở Thái Lan theo tiền USD và tỷ giá tiền Bath/USD, khi tỷ giá giữa đồng Bath/USD thay đổi làm phát sinh khoản chênh lệch tăng (giảm) phải trả (phải thu) đối với người mua thì khoản thu nhập của khách hàng tại Thái Lan không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính nên không phải nộp thuế nhà thầu.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan