0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tiếp nhận sinh viên thực tập

Hằng năm, ADAC luôn có chương trình tiếp nhận các bạn sinh viên thực tập tại các trường Đại học trong và ngoài nước thuộc các chuyên ngành như sau:

- Kế toán - Kiểm toán.
- Tài chính doanh nghiệp.
- Ngoại thương.
- Quản trị kinh doanh.

ADAC sẽ gửi thông báo về các trường để các bạn sinh viên chuẩn bị hồ sơ gửi về Công ty. Sau khi bộ phận nhân sự của ADAC sàng lọc hồ sơ, sẽ thông báo đến các bạn sinh viên đạt tiêu chuẩn thực tập tại Công ty.

Hồ sơ bao gồm:

- Giấy giới thiệu của trường Đại học.
- Đơn yêu cầu tiếp nhận thực tập sinh.
- Sơ yếu lý lịch.
- Bảng điểm các năm.
- Bằng cấp khác có liên quan.
- CMND/Hộ khẩu.

Chia sẻ: