0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dự án Kiểm toán Quyết toán công trình xây dựng cơ bản nổi bật

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của ADAC đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước hoạt động trong mọi lĩnh vực

Đội ngũ nhân sự chủ chốt của ADAC đã có nhiều năm kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho hàng trăm khách hàng trong và ngoài nước hoạt động trong mọi lĩnh vực, bao gồm:

  • Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực Tài chính ngân hàng; Sản xuất thương mại; Dịch vụ; Khách sạn; Xây dựng; Giao thông vận tải; Dầu khí ....
  • Các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty liên doanh.
  • Các cơ quan và tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cấu cung cấp dịch vụ.

Sau đây là các khách hàng lớn và tiêu biểu mà đội ngũ nhân sự chủ chốt của ADAC đã từng tham gia cung cấp dịch vụ Kiểm toán Quyết toán công trình xây dựng cơ bản: