0909 004 963
adac@adac.com.vn

Đội ngũ nhân sự chủ chốt

1. Ông Lê Xuân Vinh – Tổng Giám đốc

Ông Vinh là thành viên sáng lập ADAC. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kế toán và kiểm toán. Trước khi tham gia thành lập ADAC, ông Vinh đã từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Hãng kiểm toán lớn trong và ngoài nước. Trong suốt quá trình làm việc trong ngành kiểm toán và tư vấn, ông Vinh đã trực tiếp tham gia và phụ trách tổ chức quản lý công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán và thuế cho các doanh nghiệp Nhà nước, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ... thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh khác nhau, và các dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

Ông Vinh cũng đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trong nước. Đồng thời có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các Tổ chức chuyên môn quốc tế và Ông cũng tham gia giảng dạy về tài chính kế toán, thuế, kiểm toán tại Viện Tài chính và các trường Đại học trong nước.
Ông Vinh là Tiến sỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng, hiện tại ông Vinh là Kiểm toán viên công chứng (CPA) - Thẩm định viên về giá được Bộ tài chính Việt Nam cấp phép hành nghề, thành viên Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA). Ngoài ra, Ông Vinh cũng là kiểm toán viên công chứng thuộc tổ chức CPA Australia – Chính phủ Úc cấp phép hành nghề.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Phó Tổng Giám đốc

Trước khi gia nhập ADAC, Bà Hồng đã từng là Chủ nhiệm Kiểm toán cấp cao tại Hãng Kiểm toán Price Water House Coopers Việt Nam (PWC) với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ có đảm bảo và tư vấn tài chính.

Bà Hồng đã tham gia và trực tiếp phụ trách quản lý danh mục kiểm toán Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt nam (VAS), chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước thuộc các ngành nghề khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ tài chính, xây dựng, bất động sản, năng lượng, may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất, dược phẩm, dầu khí và khách sạn.

Ngoài ra, Bà Hồng còn tham gia huấn luyện, đào tạo về tài chính kế toán cho một số tập đoàn lớn, trung tâm đào tạo huấn luyện về kế toán kiểm toán, giảng viên đào tạo chương trình ACCA tại Vietsourcing, Smart Train, v.v...

Bà Hồng tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang là Kiểm toán viên công chứng (CPA) - Thẩm định viên về giá được Bộ tài chính Việt Nam cấp phép hành nghề, thành viên Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA). Đồng thời Bà Hồng cũng là thành viên Hiệp hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA), thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

3. Ông Võ Ngọc Minh – Phó Tổng Giám đốc

Ông Minh có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, định giá và tư vấn tài chính. Trước khi gia nhập ADAC, Ông Minh là chủ nhiệm kiểm toán tại Hãng Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (Big 4).

Trong thời gian làm việc, ông Minh đã trực tiếp phụ trách nhiều cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) cho cả các công ty địa phương và đa quốc gia trong các lĩnh vực khác nhau như dịch vụ tài chính, xây dựng , bất động sản, năng lượng, may mặc, hàng tiêu dùng, sản xuất, dược phẩm, dầu khí và khách sạn.


Ông Minh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang là Kiểm toán viên công chứng (CPA) và thẩm định viên về giá được Bộ Tài chính cấp phép hành nghề. Ông Minh cũng là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) và Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA).

4. Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Tổng Giám Đốc

Ông Tình có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Ông Tình đã từng giữ các chức vụ cao cấp về chuyên môn Xây dựng cơ bản tại các Công ty kiểm toán trong và ngoài nước.

Thực hiện nhiều công việc liên quan đến xây dựng cơ bản như: Lập dự toán, lập hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình , hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Trong quá trình làm việc, Ông cũng tham gia điều hành kiểm toán nhiều dự án lớn thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các công trình trọng điểm kỹ thuật của quốc gia và các dự án sử dụng nguồn vốn ODA thuộc Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản, các dự án tài trợ phi Chính phủ vàcác dự án bảo vệ môi trường tránh biến đổi khí hậu thuộc các nguồn vốn của nước ngoài.

Ngoài ra, Ông Tình tham gia giảng dạy chuyên môn tại các trường Đại Học, tham gia các chương trình huấn luyện ngắn hạn tại các Ban Quản lý dự án, Công ty chuyên ngành về kiến trúc - xây dựng – môi trường và Trung tâm đào tạo về kiểm tra giám sát công trình xây dựng cơ bản.

Ông Tình tốt nghiệp Thạc sỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng chuyên ngành Xây dựng - Cầu đường, Cử nhân Đại Học Kinh Tế - TP.HCM.

Chia sẻ: