0909 004 963
adac@adac.com.vn

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp
Xem thêm

Tư vấn Quản lý

Tư vấn Quản lý
Xem thêm

Tư vấn Rủi ro

Tư vấn Rủi ro
Xem thêm

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp
Xem thêm

Dịch vụ hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam

ADAC một trong những Công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam và cho các công ty trong nước tiếp nhận đầu tư từ những đối tác nước ngoài. Chúng tôi đã làm việc với những dự án lớn trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong mỗi giai đoạn riêng lẻ của dự án cũng như trong toàn bộ quá trình đầu tư.
Xem thêm