0909 004 963
adac@adac.com.vn

Thẩm định bất động sản, động sản và doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá trị doanh nghiệp
Xem thêm

Dịch vụ giám định

Giám định nguồn gốc, xuất xứ, khuyết tật hàng hóa, hàng không đúng chất lượng. Giám định số lượng, chất lượng, định danh, đặc tính kỹ thuật, công dụng, tính đồng bộ & công nghệ của máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất Giám định, giám sát lắp đặt máy, thiết bị
Xem thêm

Dịch vụ đấu giá tài sản và đấu thầu

Đấu giá tài sản là một trong những dịch vụ nổi bật mà ADAC cung cấp nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc rao bán tài sản để thu được lợi nhuận tối ưu. Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá...
Xem thêm

Đánh giá rủi ro ngành nghề và doanh nghiệp

Trong một môi trường đầy biến động và thay đổi nhanh chóng như hiện nay, cho dù đóng vai trò chủ đạo và là đầu tàu của nền kinh tế, các doanh nghiệp và nhà quản trị Công ty lại luôn là các đối tượng có khả năng phải gánh chịu các rủi ro cao nhất vì lý do chủ quan và khách quan. Quản trị rủi ro là quá trình được tổ chức một cách chính thức và được thực hiện liên tục để xác định, kiểm soát và báo cáo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm

Dịch vụ tư vấn và đào tạo

Với tình hình thực tế hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn, việc tiếp cận được những kiến thức nghề nghiệp cốt lõi, cập nhật, chắt lọc từ những kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu là rất quan trọng. Những kiến thức này cùng với những trải nghiệm nghề nghiệp bản thân sẽ là hành trang cần thiết cho sự thành công cho các Doanh nghiệp cũng như cá nhân.
Xem thêm