0909 004 963
adac@adac.com.vn

Bán lẻ và tiêu dùng

Bán lẻ và tiêu dùng

Dịch vụ bán lẻ và tiêu dùng của chúng tôi hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác nhau như đột phá công nghệ, thương mại điện tử, quản lý chuỗi cung ứng, tuân thủ và luật pháp, phân tích dữ liệu và đáp ứng nhu cầu luôn luôn thay đổi của khách hàng.

Hỗ trợ của chúng tôi

Đây là khoảng thời gian rất thú vị cho các công ty bán lẻ và tiêu dùng vì họ đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các đột phá công nghệ, đặc biệt là điện thoại di động, và những kỳ vọng liên tục thay đổi của khách hàng. Chúng tôi có hơn 20,000 nhân viên phục vụ trong ngành trên gần 160 quốc gia. Bất kể doanh nghiệp của bạn ở đâu trên thế giới, chúng tôi có đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ bạn chiến thắng trên thị trường của mình.

Chia sẻ: