0909 004 963
adac@adac.com.vn

Năng lượng, tiện ích và tài nguyên

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn hoạt động cho các công ty dầu khí, công ty năng lượng và tiện ích và công ty khai khoảng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới

Hỗ trợ của chúng tôi

Chúng tôi giúp các khách hàng trong ngành Năng lượng, Tiện ích, và Khai thác đương đầu với những thử thách khó khăn nhất, hỗ trợ họ trong quá trình đổi mới doanh nghiệp góp phần tăng doanh thu và cắt giảm chi phí. Chúng tôi giúp khách hàng phát triển các chiến lược mới, cải thiện mô hình vận hành để mang lại những giá trị tốt đẹp cho người tiêu dùng và nhà đầu tư. Với hơn 100 năm kinh nghiệm trên nhiều ngành kinh tế, chúng tôi được trang bị với kiến thức chuyên sâu bởi mạng lưới toàn cầu rộng lớn với hơn 12,000 người.

Chia sẻ: