0909 004 963
adac@adac.com.vn

Ngân hàng và thị trường vốn

Dịch vụ ngân hàng và thị trường vốn của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp về lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, rủi ro và luật pháp, FinTech, tín dụng tiêu dùng, ngân hàng tư nhân và nhiều lĩnh vực khác.

Phương pháp hỗ trợ của chúng tôi

Cải cách chính sách, các yêu cầu nghiêm ngặt hơn về vốn, quản lí rủi ro, công nghệ đột phá, lãi suất ngân hàng thấp và yêu cầu báo cáo tăng cao là những thử thách để tăng trưởng trong ngành ngân hàng và thị trường vốn. Các tổ chức tài chính cần những chiến lược và giải pháp tinh vi để có thể có được ưu thế cạnh tranh.

Các chuyên gia của ADAC đang hỗ trợ nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán lớn nhất hiện nay đối mặt với những thách thức của họ. Chúng tôi cung cấp những ý tưởng có giá trị, ứng dụng công nghệ hiện đại vào thực tiễn và sử dụng vốn kinh nghiệm dày dặn để giúp các khách hàng thuộc lĩnh vực ngân hàng và thị trường vốn tập trung vào chuyên môn của họ.

Chia sẻ: