0909 004 963
adac@adac.com.vn

Dịch vụ thuế thu nhập Doanh nghiệp & thuế Doanh nghiệp quốc tế

Bộ phận Thuế Thu nhập Doanh nghiệp & Thuế Doanh nghiệp Quốc tế của chúng tôi tư vấn cho các tổ chức về các luật thuế trong nước và quốc tế có ảnh hưởng đến các giao dịch trong nước và các giao dịch xuyên biên giới và các vấn đề pháp lý khác như: pháp luật về đầu tư nước ngoài và các quy định pháp lý riêng cho từng ngành cũng như các vấn đề thuế trong nước như: ưu đãi thuế, khấu trừ thuế và quản lý thuế doanh nghiệp.

Vì sao dịch vụ tư vấn Thuế Thu nhập Doanh nghiệp và Thuế Doanh nghiệp Quốc tế lại quan trọng?

Các nghĩa vụ thuế doanh nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu có thể làm tiêu tốn của doanh nghiệp một lượng tiền đáng kể. Việc các cơ quan thuế mở rộng các quy định về chế độ báo cáo, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra cùng với việc áp dụng các hình thức xử phạt đối tượng vi phạm khiến cho ban lãnh đạo doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian cho hoạt động quản trị thuế.

Do đó, điều quan trọng là doanh nghiệp cần được tư vấn xác đáng và kịp thời để đạt được hiệu quả trong hoạt động tuân thủ chính sách thuế và quản lý tốt rủi ro thuế, trong khi vẫn kiểm soát được chi phí.
Vì sao nên chọn ADAC làm đơn vị tư vấn?

Tại Việt Nam, các nhóm tư vấn của chúng tôi được tổ chức theo ngành nghề kinh doanh, chính vì vậy mà chúng tôi hiểu rõ các nhu cầu của khách hàng thông qua kinh nghiệm tổng hợp về các vấn đề mà khách hàng gặp phải. Với phương pháp tiếp cận tập trung vào từng ngành, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong rất nhiều vấn đề về hoạch định thuế cũng như tuân thủ chính sách thuế.

Chúng tôi duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên và mang tính xây dựng với chính phủ Việt Nam và các mạng lưới nghiệp vụ trong nước để có thể hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả và khi khách hàng cần.

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với khách hàng nhằm cung cấp các ý kiến thiết thực và hữu ích dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các vấn đề thuế cụ thể của khách hàng.

ADAC có thể đưa ra cái nhìn bao quát về các vấn đề mà khách hàng gặp phải trên cả bình diện toàn cầu cũng như trong nước. Chúng tôi am hiểu về các chế độ thuế trong nước và quốc tế cũng như có thể tiếp cận được các nguồn lực và kinh nghiệm quốc tế cần thiết nhằm giúp khách hàng đạt được các kết quả kinh doanh hiệu quả cho mục đích tính thuế tại bất cứ nơi nào mà khách hàng có hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi có thể giúp gì cho khách hàng?

 
  • Dịch vụ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế doanh nghiệp quốc tế của chúng tôi bao gồm:
  • Dịch vụ Thuê ngoài toàn cầu về thuế
  • Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế trong nước
  • Dịch vụ Hoạch định và Tư vấn thuế xuyên quốc gia
  • Dịch vụ Ưu đãi Nghiên cứu và Phát triển
Chia sẻ: